15 sij
2016

Kvaliteta prijevoda kontinuirano je visoka. Prevoditelji usklađuju terminologiju sa stručnjacima iz naše tvrtke te je dosljedno i ujednačeno koriste. I stilski i pravopisno prijevodi su uvijek na visokom stupnju kvalitete te su redovno isporučivani u dogovorenom roku. Pored toga, ETNOtrend kontinuirano prati potrebe Daimlera i u tehnološkom pogledu, nabavlja potreban softver, kao i druge alate koji osiguravaju ujednačenu kvalitetu i brzinu isporuke prijevoda te redovno osigurava odgovarajuću edukaciju svojih prevoditelja.

Admin
author