16 sij
2016

Prijevodi se odlikuju točnošću, potpunošću i razumljivošću, dosljedno je korištena stručna terminologija, a osim toga bili su ujednačenih stilskih obilježja. Svi naručeni prijevodi isporučeni su u roku.

Admin
author